бронирования

Meetings and conference events

анонс ru
  • Възможности за настаняване на участници и провеждане на бизнес срещи, конференции, семинари и презентации
  • Няколко зали с различен капацитет и подредба
  • Пълно техническо оборудване за конферентни събития и достъп до интернет